SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PABIANICACH

 

I etap edukacyjny

KLASA 1

Przedmiot

Tytuł podręcznika / ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo    

Nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik – „Nowi Tropiciele” - Klasa 1 (część 1, 2, 3, 4, 5)

A. Banasiak, E. Burakowska,        A. Burdzińska, J. Dymarska,       A. Kamińska, R. Kamiński,        M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

WSiP

815/1/2017

Język angielski

Podręcznik – „New English Adventure – Poziom 1”

Zeszyt ćwiczeń –„New English Adventure – Poziom 1”

T. Lochowski, C. Bruni

 T. Lochowski, C. Bruni

Pearson

819/1/2017

Religia

"Pan Bóg jest naszym Ojcem”         (dwie części)

Red. ks. dr P. Płaczek 

Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-1-01/18

 

KLASA 2

Przedmiot

Tytuł podręcznika / ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo    

Nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik – „Nowi Tropiciele” - Klasa 2 (część 1, 2, 3, 4, 5)

A. Danielewicz – Malinowska,     J. Dymarska, J. Hanisz,                 A. Kamińska,  R. Kamiński,          M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

WSiP

815/2/2018

 

Język angielski

Podręcznik – „New English Adventure – Poziom 2”

Zeszyt ćwiczeń – „New English Adventure – Poziom 2”

V. Lambert, A. Worrall, A. Tkacz

V. Lambert, A. Worrall

Pearson

819/2/2018

Religia

„Chcemy poznać Pana Jezusa”            (2 części)

Red. ks. dr P. Płaczek

Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-1-01/18

 

KLASA 3

Przedmiot

Tytuł podręcznika / ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo    

Nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik – „Nowi Tropiciele” - Klasa 3 (część 1, 2, 3, 4, 5)

A.Banasiak, A. Burdzińska, A. Danielewicz – Malinowska, J. Hanisz, J. Kamińska,               A. Kamiński, E. Kłos, W. Kofta, B. Nadarzyńska

WSiP


815/5/2019

Język angielski

Podręcznik – „New English Adventure – Poziom 3”

Zeszyt ćwiczeń – „New English Adventure – Poziom 3”

T. Lochowski, A. Worrall,             A. Tkacz

T. Lochowski, A. Worrall,             A. Tkacz

Pearson

819/3/2019

Religia

„Pan Jezus nas karmi” (2 części)

Red. ks. dr P. Płaczek

Wydawnictwo   św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-1-01/18

 

II etap edukacyjny

KLASA 4

Przedmiot

Tytuł podręcznika / ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo   

Nr dopuszczenia MEN

Język polski

Podręcznik – „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

Podręcznik –  „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/1/2017

861/2/2017

Język angielski

Podręcznik – „Flash 4”

Zeszyt ćwiczeń – „Flash 4”

Jenny Dooley

Express Publishing

866/1/217

Matematyka

Podręcznik – „Matematyka z plusem 4”

Ćwiczenia – „Matematyka z plusem” Wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/1/2023/z1

Historia

Podręcznik – „Wczoraj i dziś. Klasa 4”

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2020/z1

Przyroda

Podręcznik – „Tajemnice przyrody”

Zeszyt ćwiczeń – „Tajemnice przyrody”

Maria Marko - Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Nowa Era

863/2019/z1

Muzyka

Podręcznik – „Lekcja Muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

Podręcznik – „Do dzieła!”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

Technika

Podręcznik – „Jak to działa?"

Lech Łabecki, Marta Łabecka, Jerzy Pecyna

Nowa Era

1195/1/2023

Informatyka

Podręcznik – “Lubię to!” Michał Kęska Nowa Era 847/1/2022/z1

Religia / etyka

„Pan Jezus jest naszym życiem”          (2 części)

Red. ks. dr P. Płaczek

Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-1-01/18

 

KLASA 5

Przedmiot

Tytuł podręcznika / ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo   

Nr dopuszczenia MEN

Język polski

Podręcznik – „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

Podręcznik – „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/3/2018

861/4/2018

Język angielski

Podręcznik – „Flash 5”

Zeszyt ćwiczeń – „Flash 5”

Jenny Dooley

Express Publishing

866/2/218

Matematyka

Podręcznik – „Matematyka z plusem 5”

Ćwiczenia – „Matematyka z plusem 5" Wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Z. Bolałek, M. Dobrowolska

GWO

780/2/2018

Historia

Podręcznik – „Wczoraj i dziś. Klasa 5”

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

Geografia

Podręcznik – „Planeta Nowa”

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

Biologia

Podręcznik – „Puls życia”

Zeszyt ćwiczeń – „Puls życia”

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Jolanta Holeczek, Jacek Pawłowski, Jolanta Pawłowska

Nowa Era

844/1/2018

Muzyka

Podręcznik – „Lekcja Muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Plastyka

Podręcznik – „Do dzieła!”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Technika

Podręcznik – „Jak to działa?"

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Religia / etyka

„Bóg szuka człowieka” (2 części)

red. s. Beata Zawisiak,                ks. dr Marcin Wojtasik

Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-2-01/2018

 

KLASA 6

 Przedmiot   Tytuł podręcznika / ćwiczeń   Autor     Wydawnictwo Nr dopuszczenia MEN
Język polski

Podręcznik – „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

Podręcznik – „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”

Ewa Horwath, Anita Żegleń WSiP

861/5/2018

861/6/2018

 Język angielski

Podręcznik – „Flash 6”

Zeszyt ćwiczeń – „Flash 6”

 Jenny Dooley  Express Publishing  866/3/219
 Matematyka

Podręcznik – „Matematyka z plusem 6”

Ćwiczenia – „Matematyka z plusem 6” Wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Z. Bolałek, A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

 GWO  780/3/2022/z1
 Historia               Podręcznik – „Wczoraj i dziś. Klasa 6”                                           Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era  877/3/2019
 Geografia Podręcznik – „Planeta Nowa” Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński  Nowa Era  906/2/2019
 Biologia

Podręcznik – „Puls życia”

Zeszyt ćwiczeń – „Puls życia”

Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik  Nowa Era  844/2/2019
 Muzyka Podręcznik – „Lekcja Muzyki” Monika Gromek, Grażyna Kilbach  Nowa Era  852/3/2019
 Plastyka Podręcznik – „Do dzieła!” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak-Ossowska  Nowa Era  903/3/2018
Technika Podręcznik – „Jak to działa?" Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era  295/3/2019
 Religia / etyka  „Jezus nas zbawia” (2 części) red. s. Beata Zawisiak,                  ks. dr Marcin Wojtasik Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu AZ-2-01/18

 

 KLASA 7

 Przedmiot  Tytuł podręcznika / ćwiczeń  Autor  Wydawnictwo   Nr dopuszczenia MEN

Język polski

Podręcznik – „Zamieńmy słowo”

Agata Karolczyk-Kozyra, Magdalena Krajewska, Dorota Kujawa-Weinke, Agata Sieńczak

WSiP

1163/4/2023

Język angielski

Podręcznik – „Repetytorium ÓSMOKLASISTY ” cz. 1

Zeszyt ćwiczeń – „Repetytorium ÓSMOKLASISTY ” cz. 1

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Karolina Kotorowicz-Jasińska, Zbigniew Pokrzewiński

Macmillan

1100/1/2020

Język niemiecki

Podręcznik – Natürlich auf Deutsch!

 

Ćwiczenia – Natürlich auf Deutsch!

Anna Potapowicz, Marta Florkiewicz-Borkowska, Barbara Chyłka

Anna Potapowicz

WSiP 1166/1/2023

Matematyka

Podręcznik – „Matematyka z plusem 7”

Ćwiczenia – „Matematyka z plusem 7” Wersja C

Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,   M. Karpiński

GWO

780/4/2017

Historia

Podręcznik – „Wczoraj i dziś. Klasa 7”

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszaki

Nowa Era

877/4/2020/z1

Geografia

Podręcznik – „Planeta Nowa”

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2023/z1

Biologia

Podręcznik – „Puls życia”

Zeszyt ćwiczeń – „Puls życia”

Joanna Stawarz

Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik

Nowa Era

844/3/2019

Chemia

Podręcznik – “Chemia Nowej Ery”

Zeszyt ćwieczeń - “Chemia Nowej Ery”

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era 785/1/2023/z1
Fizyka Podręcznik – “Spotkania z fizyką” Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Nowa Era 885/1/2017

Muzyka

Podręcznik – „Lekcja Muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2020/z1

Plastyka

Podręcznik – „Do dzieła!”

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2020/z1

Informatyka

Podręcznik – „Informatyka 7”

Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/2020/z1

Religia / etyka

„Bóg wskazuje nam drogę (2 części)

red. s. Beata Zawisiak,                 ks. dr Marcin Wojtasik

Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-2-01/18

Ostatnie wydarzenia

3 kwiecień 2024 Wydarzenia
21 marca 2024 roku zakończono V edycję konkursu matematyczno – informatycznego InstaLogik, w którym wzięło udział 26 uczniów naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki konkursu: Laureat...
3 kwiecień 2024 Wydarzenia
W trakcie tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w bibliotece szkolnej czekały na czytelników zadania konkursowe związane z obchodami święta. Każdego dnia musieli rozwiązać inną zagadkę,...
26 marzec 2024 Wydarzenia
Wsparcie Fundacji Taki Dom Dzięki hojnej darowiźnie przekazanej od firmy Jumi dla Fundacji Taki Dom, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pabianicach mogli przygotować piękne stroiki wielkanocne dla...
22 marzec 2024 Wydarzenia
TRADYCYJNIE PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY UPŁYNĄŁ W NASZEJ SZKOLE POD HASŁEM „BĄDŹ AKTYWNY TRZYMAJ FORMĘ”. W SZKOLE OPRÓCZ LEKCJI ODBYWAŁY SIĘ RÓZNE ATRAKCJE: KLASY I – III WZIĘŁY UDZIAŁ W KOROWODZIE Z...
22 marzec 2024 Wydarzenia
Członkowie naszej drużyny, musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz sposobów zapobiegania pożarom. Miło nam poinformować, że na podium stanęli nasi...
13 marzec 2024 Wydarzenia
Dnia 4 marca 2024 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski pod nazwą "Zwierzęta w wierszach dla dzieci" . Temat ma bardzo bogatą ofertę w poezji dziecięcej. Do konkursu zgłosiło się 26...
29 luty 2024 Wydarzenia
Dnia 27 lutego uczniowie klas I - III uczestniczyli w warsztatach, podczas których budowali z klocków LEGO domki na drzewie. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem wykonywały swoje prace. Miały okazję...
14 luty 2024 Wydarzenia
Dnia 13 lutego w naszej szkole odbyła się Zabawa Ostatkowa, która dostarczyła uczniom dużo radości i zabawy. Jednym z głównych punktów programu był konkurs na najlepsze przebranie. Uczniowie...
24 styczeń 2024 Wydarzenia
23 stycznia grupa uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami Dominiką Subdzią, Moniką Twardą i Dawidem Grzelczakiem wybrali się na lodowisko w Łodzi. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie z tą...