Procedura rekrutacji
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach
obowiązująca na rok szkolny 2023/2024

 

1. Rekrutacja

do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach odbywa się na podstawie:

 • art. 31 ust. 10 i art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Zarządzenia nr 424/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 grudnia 2022 r.
 • Uchwały nr XXIX/312/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 04 lutego 2021 r.

2. Zasady rekrutacji

 • Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia.
  Zgłoszenie pobierają rodzice/opiekunowie dziecka z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej i składają wypełnione w sekretariacie szkoły.
  Dokumenty mogą być składane osobiście w szkole (w miejscu wyznaczonym) lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego, własnoręcznie podpisanego formularza udostępnionego przez szkołę.
 • Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte do klasy pierwszej jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  Przyjęcie dziecka odbywa się po wypełnieniu przez rodziców/opiekunów wniosku pobranego z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej i złożeniu go w sekretariacie szkoły.

Uwaga! – rozpatrywane będą wyłącznie czytelnie wypełnione wnioski lub ich skany.

 • W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów i punktów:

  • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 3 pkt.
  • miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły lub w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.
  • dziecko z rodziny wielodzietnej (3 lub więcej dzieci w rodzinie) – 3 pkt.
  • inne istotne okoliczności, które wskazują na potrzebę przyjęcia dziecka do danej szkoły –2 pkt.

3. Postępowanie rekrutacyjne

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01 do 28 lutego

2023 r.

 

od 01 czerwca

do 11 sierpnia

2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01 marca 

do 14 marca

2023 r.

 

 

od 14 sierpnia

do 22 sierpnia

2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

17 marca

2023 r.

 

25 sierpnia

2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 22 marca

2023 r.

 

do 29 sierpnia

2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

24 marca

2023 r.

 

31 sierpnia

2023 r.

4. Postępowanie uzupełniające

W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami prowadzone jest postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami podanymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Pabianic.

5. Komisja Rekrutacyjna

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach. Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego, który jest przechowywany w dokumentacji szkoły.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Pabianicach
mgr Anna Bednarek-Kuropatwa

Pliki do pobrania:


Ostatnie wydarzenia

3 kwiecień 2024 Wydarzenia
21 marca 2024 roku zakończono V edycję konkursu matematyczno – informatycznego InstaLogik, w którym wzięło udział 26 uczniów naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki konkursu: Laureat...
3 kwiecień 2024 Wydarzenia
W trakcie tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w bibliotece szkolnej czekały na czytelników zadania konkursowe związane z obchodami święta. Każdego dnia musieli rozwiązać inną zagadkę,...
26 marzec 2024 Wydarzenia
Wsparcie Fundacji Taki Dom Dzięki hojnej darowiźnie przekazanej od firmy Jumi dla Fundacji Taki Dom, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pabianicach mogli przygotować piękne stroiki wielkanocne dla...
22 marzec 2024 Wydarzenia
TRADYCYJNIE PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY UPŁYNĄŁ W NASZEJ SZKOLE POD HASŁEM „BĄDŹ AKTYWNY TRZYMAJ FORMĘ”. W SZKOLE OPRÓCZ LEKCJI ODBYWAŁY SIĘ RÓZNE ATRAKCJE: KLASY I – III WZIĘŁY UDZIAŁ W KOROWODZIE Z...
22 marzec 2024 Wydarzenia
Członkowie naszej drużyny, musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz sposobów zapobiegania pożarom. Miło nam poinformować, że na podium stanęli nasi...
13 marzec 2024 Wydarzenia
Dnia 4 marca 2024 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski pod nazwą "Zwierzęta w wierszach dla dzieci" . Temat ma bardzo bogatą ofertę w poezji dziecięcej. Do konkursu zgłosiło się 26...
29 luty 2024 Wydarzenia
Dnia 27 lutego uczniowie klas I - III uczestniczyli w warsztatach, podczas których budowali z klocków LEGO domki na drzewie. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem wykonywały swoje prace. Miały okazję...
14 luty 2024 Wydarzenia
Dnia 13 lutego w naszej szkole odbyła się Zabawa Ostatkowa, która dostarczyła uczniom dużo radości i zabawy. Jednym z głównych punktów programu był konkurs na najlepsze przebranie. Uczniowie...
24 styczeń 2024 Wydarzenia
23 stycznia grupa uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami Dominiką Subdzią, Moniką Twardą i Dawidem Grzelczakiem wybrali się na lodowisko w Łodzi. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie z tą...